Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Werkgroep Workshops en Cursussen

Door ons erfgoed te begrijpen, krijgt het waarde en ontstaat draagvlak er zorgvuldig mee om te gaan. Erfgoededucatie laat mensen zien dat hun eigen omgeving betekenisvol is en dat het stedelijk erfgoed met henzelf te maken heeft. Vereniging Oud Hoorn organiseert verdiepende activiteiten voor inwoners die meer willen weten in de vorm van workshops en cursussen.

Nieuwe kijk op erfgoed

Cursus Cultuurhistorie Hoorn

De cursus bestaat uit zes praktijkbijeenkomsten op de zondagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

1. Ontstaan van de stad

2. Middeleeuwen

3. Gouden eeuw

4. Verval en veerkracht

5. Bouwkunst I: Bouwstijlen en geveltypen

6. Bouwkunst II: Pronk of praktisch?

Deelnemers ontvangen een cursusmap met uitgebreide informatie over de behandelde thema's. Zoals de ontwikkeling van het landschap, de economische ontwikkeling, de stedenbouwkundige ontwikkeling, algemene geschiedenis en bouwkunst. De cursus is overigens zo ingericht dat de praktijkbijeenkomsten ook zonder theoretische voorbereiding, boeiend en makkelijk te volgen zijn.

Een uitgebreide beschrijving tref je aan in de beleidsuitwerking van de cursus.

Workshop De Hoornse Veste

De workshop bestaat uit 2 praktijkbijeenkomsten op de zondagmorgen van 10.00 tot 13.00 uur. Het programma betreft een boeiende afwisseling van presentaties, filmpjes, speurtochten en een rondleiding.

1. Op dag 1 wordt de vestingbouw behandeld ten tijde van de Middeleeuwen

2. Op dag 2 komen de Gouden Eeuw en de herbestemming in de 19e eeuw aan de orde

Deelnemers ontvangen na afloop een samenvatting van de behandelde thema's.

Een uitgebreide beschrijving tref je aan in de beleidsuitwerking van de workshop.


Meer weten? Stuur een berichtje naar de coördinator erfgoededucatie Anja Morit.

Cursisten laten trots hun oorkonde zien