Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Werkgroep Documentatie en Archief

De documentalist draagt zorg voor het beheer van de documentatie in het Oost-Indisch Pakhuis, de archivering en het verwerven van documentatie. In het documentatiecentrum is ook het zo geheten binnenstadsarchief ondergebracht.


Verwerking in de database zorgt voor een goede doorzoekbaarheid van het boekenbezit.

Bekijk het Oud Hoorn archief hier: bibliotheekDe documentieruimte met bibliotheek

Contactpersoon documentatiecentrum is: Janny Meter bereikbaar op dit mail-adres: documentalist@oudhoorn.nl
Medewerker Jack de Rooy

Contactpersoon vanuit het bestuur is: Jan Haring

Jan Haring
Jan Haring
Jan Haring
E-mail: beheeroip@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor:
Lezingen,
Bezorging Kwartaalblad,
Beheer Oost-Indisch Pakhuis en Vrijwilligersbeleid