Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Werkgroep Documentatie en Archief

De documentalist draagt zorg voor het beheer van de documentatie in het Oost-Indisch Pakhuis, de archivering en het verwerven van documentatie. In het documentatiecentrum is ook het zo geheten binnenstadsarchief ondergebracht.

Het binnenstadsarchief en verenigingsarchief wordt bijgehouden door Leo Hoogeveen.
Documentalist is: Christ Stoffelen.

Verwerking in de database zorgt voor een goede doorzoekbaarheid van het boekenbezit.

Bekijk het Oud Hoorn archief hier: bibliotheekDe documentieruimte met bibliotheek

Contactpersoon documentatiecentrum is: Christ Stoffelen
Contactpersoon archief is: Leo Hoogeveen

Contactpersoon vanuit het bestuur is: Jan Haring