Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Educatie

Doelstelling Vereniging Oud Hoorn

Het doel van de vereniging Oud Hoorn is het behouden van de schoonheid en het in herinnering houden van het verleden van de stad Hoorn met als uitgangspunt dat er zorgvuldig met het verleden wordt omgegaan. Ons culturele erfgoed is het waard om behouden te blijven.

Doelstelling Educatie

Het doel van het educatieve aanbod van Oud Hoorn is de jeugd kennis te laten maken met de historische stad Hoorn, haar monumenten en haar geschiedenis teneinde hen op jonge leeftijd bewust te maken van het rijke verleden van de stad waar zij leven en opgroeien.

Werkgroep

Sinds het najaar 2016 beschikt Vereniging Oud Hoorn over een werkgroep Educatie. De eerste taak die de werkgroep op zich nam was het maken van een extra feestelijk programma voor de jeugd in het kader van het jubileumjaar van Oud Hoorn. Dat werd het Held of Schurk project. Gedurende vier ochtenden in september en oktober 2017 konden schoolklassen deelnemen aan deze wandeling langs Helden of Schurken uit de Hoornse geschiedenis, aangevuld met een workshop van het Westfries Museum of een voorstelling van Op Roet over Jan Haring.
13 Scholen en 540 kinderen namen deel aan de wandelingen.
Bekijk hier het verslag over het 'Held of Schurk' project 2017.

Bontekoe held of schurk
Bontekoe bij de scheepsjongens van Bontekoe

In navolging van het geslaagde programma in 2017 heeft de werkgroep besloten ook in 2018 themawandelingen voor basisscholen te organiseren waarbij opnieuw beroemde historische personages zullen figureren die als vertellers op zullen treden.

Thema 2018

Voor de hoogste klassen van de basisschool komen er op 25 en 27 september en ook op 2 en 4 oktober gecostumeerde vertellers in de stad. De historische personages vertellen hun levensverhaal, hun daden en verdiensten.
De vraag voor de kinderen wordt: 'Verdien ik een standbeeld'?

Waar nodig en waar mogelijk zal samenwerking worden gezocht met andere erfgoedinstellingen in Hoorn en omgeving.
Meer Informatie en het aanmeldingsformulier vind u hier.

Voortgezet onderwijs

Op verzoek kan Oud Hoorn ondersteunen bij projecten of werkstukken van scholieren in het voortgezet onderwijs.
Ook stadswandelingen kunnen in overleg geregeld worden.

Veteranenmonument
Het Veteranenmonument

 

Leden van de werkgroep zijn:
Marian Schagen
Karin Lansdaal
Anja Morit
Eddy Boom
Jan Floris
Ruud Willemse
Jelly Drijfhout tevens contactpersoon vanuit het bestuur

 

Contact

Contactpersoon Educatie:
Jelly Drijfhout (contact: j.drijfhout.1@kpnmail.nl)
Stadswandelingen: