Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Drie jaar e-mailpost via info@oudhoorn.nl

Nadat het postvakje voor de ledenadministratie leden@verenigingoudhoorn.nl (waar de leden hun adreswijziging, opzegging, aanmelding en vragen over contributie kwijt kunnen) in gebruik was genomen, zou het misschien rustiger worden in het "algemene postvakje". Niets is minder waar: steeds meer mensen bezoeken de website en laten berichten achter in het postvakje. Dat varieert van op- en aanmerkingen over het stadsbeeld (wat gaat er gebeuren op de plek van de oude schouwburg en op de Vale Hen) tot vragen over het lezingen- en wandelschema (hoe lang duurt een vrijdagavondwandeling?) en tot aanvullende informatie voor de redactie van het Kwartaalblad. Sinds maart kan ik spreken over een bombardement van ongewenst reclamemateriaal (spam) en van viruswaarschuwingen. Met het instellen van spam-filters en virus-scans en sinds kort ook scans tegen spy-ware (die je gebruik van internet "bespioneren") probeer ik de brievenbusvervuiling buiten de deur te houden en mijn apparatuur te beschermen. Dat lukt: de lijst met geblokkeerde zenders nadert de duizend, schat ik en de dagelijkse post bestaat voor 30 % uit veilige post. Sinds half september is er een internetverbinding in het Oost-Indisch Pakhuis, maar die is nog niet tot het kantoor van de ledenadministrateur doorgetrokken. Ook het aanmeldingformulier voor aspirant nieuwe leden op de website werkt helaas enige tijd niet meer (deze kan tijdelijk niet meer verzonden worden). "Traag maar gestaag" hopen wij van de Internetwerkgroep dit in het komende jaar in een zich uitbreidend Oost-Indisch Pakhuis tot een goed werkend systeem te komen.

Is het kunst of kitsch?
Vooral in de eerst helft van dit jaar kon ik een bepaalde trend waarnemen in de post: kunst en kunstgeschiedenis. Een groot schilderij van J. Kamminga van de Hoofdtoren (zou verkocht moeten ), een pastel van A.C. Bleijs (taxatie), een schilderij van vermoedelijk H. Verberk met een interieur van de Noorderkerk die helemaal geen Hoornse kerk voorstelde, dit en de vraag of er iemand een soort "kunst en kitsch"-middag kon organiseren in een wijkcentrum, verwijs ik naar het Westfries Museum. Een potentiële koper van een schilderij (aangeboden via internet) van de Mariatoren met Draafsingel werd voor een miskoop behoed: het was een fantasievoorstelling. Wie was Liedts en waarom is er een straat naar hem genoemd? Abraham Liedts was een Hoorns portretschilder, maar minder bekend dan Rotius. Typisch een vraag van scholieren, die met werkstukken bezig zijn voor CKV (Cultuur en Kunstzinnige Vorming). Een ander museum waarnaar ik regelmatig verwijs is het Museum van de Twintigste Eeuw. Daar zijn nu reproducties te koop van de Hoofdtoren in de winter en in de zomer, van een hedendaagse kunstenaar. Zover de kunst binnenshuis. De kunst buitenshuis, de bronzen Scheepsjongens van Bontekoe stonden meteen weer in de aandacht sinds de verfilming van het boek van Johan Fabricius. En de eigengemaakte houten gevelsteen aan het Munnickenveld met opschrift Het kleine Loo, de vragensteller kreeg koninklijke associaties met Paleis het Loo.

Hoorn en het buitenland
De laatste tijd is er nogal wat te doen over het bevorderen van het toerisme in of naar Hoorn. In februari, voor de start van het vaarseizoen van de chartervloot, kwam er een verzoek of de Religieuze wandeling van onze website in het Duits vertaald kon worden en liefst ook nog voor studenten en scholieren uit Groot-Brittannië in het Engels, want die kunnen dan met subsidie vanwege het educatieve karakter met vakantie naar Hoorn en andere IJsselmeerhavens.
En wat te denken van geëmigreerde voorouders en je heet "Van Horn" en je wilt persé het bouwjaar weten van de Hoofdtoren (1532). Stel je woont in Nieuw Zeeland en wilt volgend jaar op zoek naar je wortels (roots) want je voorouders hebben gewoond aan de "Sleepershaven in houses with pictures on it". Dan komen toch meteen de Bossuhuizen in beeld? Ter voorbereiding van je trip naar Hoorn breng je een bezoek aan de website van Oud Hoorn!
Tot de activiteiten van de vereniging hoort ook de jaarlijkse ledenexcursie. Ik ontving vanuit Griekenland de vraag van een naamgenote of we ook "historische bezienswaardigheidsreizen naar het buitenland" organiseren. Deze Diana is met een Griekse hotelier getrouwd en kon ook wel rondleidingen organiseren, maar dan naar echte klassieke bouwstijlen.

Gedrukte media
Hoewel ons documentatiesysteem heel veel informatie bevat verwijs ik ook veel naar het Westfries Archief en de Openbare Bibliotheek. Komt daar een reactie op: "….sinds internet zijn intrede heeft gedaan, vergeet je helemaal dat de bibliotheek het grootste naslagregister heeft".
Vanaf de laatste helft van jaargang 2001 staan er korte inhoudsopgaven van het Kwartaalblad op de site. Door middel van zoekmachines komen bezoekers terecht op bepaalde artikelen en willen dat digitaal aangeleverd krijgen; dat kan (nog) niet.
De afkorting voor stichting "st." en voor straat "str."zorgde voor een merkwaardige spraakverwarring: Het scheelt slechts één letter maar maakt een wereld van verschil. Iemand meende zich te herinneren dat er ooit sprake is geweest van een Bas Baltusstraat. De naam van onze vroegere voorzitter is wèl verbonden aan de Publicatiestichting Bas Baltus. Onlangs werd het eerste exemplaar van het laatste boek van deze stichting "30 jaar Stadsherstel, met het oog op de stad van morgen" aan mr. Pieter van Vollenhove gepresenteerd in de Oosterkerk. Over het uitblijven van de uitgave of het verschuiven van de verschijningsdatum kwamen de minder plezante vragen binnen. Het (soms niet zo) geduldige wachten is beloond met een prachtig en rijk geïllustreerd boek, een waar kunstwerk voor op de boekenplank. En zo is de cirkel bijna rond.
Iemand in den lande was in het bezit van twee kartonnen kokertjes met daarin slierten negatievenstroken op formaat kleinbeeld uit de jaren vijftig of zestig van de vorige eeuw, dus zwart-wit foto's gemaakt door een professioneel instituut. Of Oud Hoorn die wilde hebben? Deze schenking werd opgehaald door een vrijwilliger van de Werkgroep Beeldbeheer (zie Kwartaalblad 3/2004). En hoe nu verder? Een professioneel fotolaboratorium heeft de beelden gedigitaliseerd en tot onze grote verbazing en prettige verrassing bleken de stroken geen standaard hoeveelheid beeldjes van 30 stuks te bevatten, maar bijna 2x zoveel. Er zitten zeker opnames tussen die voor publicatie in het Kwartaalblad geschikt zijn en een selectie uit het bestand zou best eens in de Oud Hoorn beeldcollectie op de website te zien kunnen komen. Die beeldcollectie is sinds vorige maand op de voorpagina van de site geplaatst, de link naar Geschiedenisbank-nh onder de foto van het Oost-Indisch Pakhuis. Al bladerend door het Stadsherstelboek of door de Oud Hoorn beeldcollectie voelen wij ons altijd, en de bezoeker van buiten voelt zich even, THUIS IN HOORN.

 

Diana van den Hoogen, oktober 2004.