Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bezorging en distributie kwartaalblad

De coördinatie bezorging, die in handen is van Jacques Wester, zorgt voor de planning van de bezorging van het Kwartaalblad Oud Hoorn, draagt zorg voor de coördinatie van de bezorging, eventuele werving van nieuwe bezorgers en onderhoudt m.b.t. de planning van het Kwartaalblad contacten met de drukker.

De distributiegroep draagt samen met de coördinatoren zorg voor het bundelen van de kwartaalbladen.

In de distributiegroep zitten:
José Beemsterboer, Willem Bervoets, John Buis, Fred Dijs, Diana van den Hoogen-in 't Veld, Toon Karel, Yvonne Nierop-Fonk, Jacques Wester en Frits Willems

Bezorgers zijn:
Willem Bervoets, Jolanda Biesot-van Berkum, John Buis, Ank Bulder-Steemeijer, Fred Dijs, Hendrik van Doorn, Tilly Goudriaan, Joop Hermary, Rob ter Hofstede, Diana van den Hoogen, Sjef van Iersel, Jan Jacobs, Anneke de Jong-Stoelinga, Toon Karel, Ab van der Kraats, Henk Kramer, Gerard Lampe, Gerard V. Lampe, Ben Leek, Erwin Leetink, Petra Luitjes-Fels Rob Mantel, Yvonne Nierop-Fonk, Mieke Olijve, Ron Oudt, Jaap Peenstra, Elma Pols, Marja Reurslag, Trudy Schrickx, Grada Spel, Christ Stoffelen, Gerard Temme, Willem Vingerhoed, Familie Webster, Jacques Wester, Willy Wiggelaar, Astrid Wildenberg, Loet Willebrands, Frits Willems, Annet Zack.

Contactpersoon bezorging is: Jacques Wester
contactpersoon bestuur: Jan Haring

Jacques Wester distributie kwartaalblad Oud Hoorn
Jacques Wester aan het werk, vrijdag 17 maart 2006


distributie kwartaalblad Oud Hoorn
Resultaat van gezamenlijke arbeid, het blad kan naar de bezorgers.