Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Distributie kwartaalblad

De coördinatie bezorging, die in handen is van Fred Dekker, zorgt voor de planning van de bezorging van het Kwartaalblad Oud Hoorn, draagt zorg voor de coördinatie van de bezorging, eventuele werving van nieuwe bezorgers en onderhoudt m.b.t. de planning van het Kwartaalblad contacten met de drukker.

De distributiegroep draagt samen met de coördinatoren zorg voor het bundelen van de kwartaalbladen.

In de distributiegroep zitten circa 40 enthousiaste bezorg(st)ers.:

Contactpersoon bezorging is: Fred Dekker
contactpersoon bestuur: Jan Haring

Jacques Wester distributie kwartaalblad Oud Hoorn
Jacques Wester aan het werk, vrijdag 17 maart 2006


distributie kwartaalblad Oud Hoorn
Resultaat van gezamenlijke arbeid, het blad kan naar de bezorgers.