Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Redactie Kwartaalblad

De redactie kwartaalblad zorgt viermaal per jaar voor het schrijven, samenstellen en redigeren van het verenigingsblad.

Redactie:

Jos Biegstraaten
Jacques Entius
Leo Hoogeveen
Ben Leek
Hans Moolenbel
Egbert Ottens
Thijs Portielje
Hans Rijswijk
Christiaan Schrickx
Femke Uiterwijk
Frans Zack

Fotoverzorging:
Frans Zack

Eindredactie en contactpersoon:
Egbert Ottens a.i.
Matissehof 115 1628 XT Hoorn
e-mail: redactie@oudhoorn.nl

Aanmelden kopy: 1 maand voor inleveren kopy.
Inleveren kopy: 5 weken voor verschijnen Kwartaalblad.

Het kwartaalblad verschijnt vier maal per jaar in het midden van de maanden maart, juni, september en december.

 

Statuten kwartaalblad

Statuten van het kwartaalblad vind U hier