Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Redactie Kwartaalblad

De redactie kwartaalblad zorgt viermaal per jaar voor het schrijven, samenstellen en redigeren van het verenigingsblad.

Redactie:

Jacques Entius
Ben Leek
Wally Ooms
Egbert Ottens
Hans Rijswijk
Christiaan Schrickx
Willy Wiggelaar

Fotoverzorging:
Vacature

Eindredactie en contactpersoon:
Egbert Ottens
Renoirhof 115 1628 XC Hoorn
redactie@oudhoorn.nl

Aanmelden kopy: 1 maand voor inleveren kopy.
Inleveren kopy: 6 weken voor verschijnen Kwartaalblad.

Het kwartaalblad verschijnt vier maal per jaar in het midden van de maanden maart, juni, september en december.

 

Statuten kwartaalblad

Statuten van het kwartaalblad vind U hier

Ron Dol
Ron Dol
Ron Dol
E-mail: bestuurslid.pr@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor:
Kwartaalblad, Publiciteit en Leden Nieuwsbrief