Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Werkgroep ledenadministratie

De werkgroep houdt de ledenadministratie bij, verwerkt de mutaties in het ledenbestand, int de contributies en stuurt contributie herinneringen naar de leden.
Sluit het oude en opent het nieuwe boekjaar in de geautomatiseerde administratie. Voegt de SEPA machtigingen toe aan het ledenbestand en houdt het archief machtigingen doorlopende incasso bij.
Is contactpersoon voor de administratie bij onze externe internet applicatiebeheerder. Rapporteert aan contactpersoon bestuur en incidenteel op verzoek van de penningmeester. De ledenadministratie verzorgt na ontvangst wijzigingen van de betreffende contactpersoon, werkgroep of bestuur voor de mutaties in het vrijwilligersbestand en zend een email naar de Webmaster.Tenminste 1x jaar wordt een vrijwilligersbestand naar de vrijwilligers coördinator en contactperso(o)n(en)van de werkgroepen gestuurd.
De ledenadministratie houdt het beheer bij van kantoorbenodigdheden (papier, enveloppen e.d.), welke betrekking hebben op de verzending van nota's en kwartaalbladen.

De ledenadministratie is in handen van Bert van den Hoogen.

Contactpersoon ledenadministratie: Bert van den Hoogen
Contactpersoon vanuit het bestuur: Paula Lieshout

E -mail: leden@oudhoorn.nl