Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Werkgroep pandenbeheer

De werkgroep pandenbeheer beheert de 5 rijksmonumenten die Stichting Monumenten Oud Hoorn in eigendom heeft.
De twee woonhuismonumenten in dit bezit zijn langdurig verhuurd.
Mocht er in de toekomst een huurster opzeggen, dan zal het bestuur een passende vervangster zoeken onder de leden met gebruikmaking van de bestaande wachtlijst.
Voor uitgebreide beschrijvingen van de panden, eigenaren en huurders, zie: VOH panden

 

Onder de Boompjes 8 Hoorn (2013)
Onder de Boompjes 8 in 2013

Onder de Boompjes 8

Sinds 1919 eigendom Vereniging Oud Hoorn. De Vereniging Hendrick de Keyser vond het pand met een zgn pothuis, als monument niet interessant. Oud Hoorn schraapte de gevraagde vijftienhonderd gulden bijeen en voerde vrijwel onmiddellijk het restauratieplan uit: luifel, pothuis en dak alsmede het interieur worden stevig onder handen genomen.

 

Bierkade 10
Bierkade 10 (foto: 2013)
ANNO XVID – XVIIA.

Bierkade 10

Bierkade is ontstaan 1420 en ca. 1558 een schiereiland geworden. Oorspronkelijke trapgevel verdwenen, houten pui. Sinds 1919 eigendom van Vereniging Oud Hoorn.
Aan de oudste gegraven haven van de stad ligt het pand Bierkade 10, een klein burger woonhuis uit de 17e eeuw. De vereniging kocht dit pand in 1919 voor duizend gulden en knapt het daarna op. De eenvoudige bakstenen gevel waarvan de trappen zijn verdwenen draagt, samen met de 18e eeuwse glasroeden tussen de gesneden consoles, bij tot de Anton Pieck-aandoende uitstraling. Na zware stormschade in 1926 springen de leden bij met een steunactie.

 

Schoolsteeg 7
Schoolsteeg 7 (foto: 2013)
Ondiep hoekpand, door hoog aan de voorzijde
afgesnoten gevel op balkkoppen

Schoolsteeg 7

Sinds 1952 eigendom van Vereniging Oud Hoorn. Het op de vlucht gebouwde pand met zijn karakteristieke afgesneden zijkant aan de Trommelstraatzijde, wordt in 1938 van de sloop gered. De vereniging schiet de eigenaar te hulp en er volgt een z.g. snelrestauratieplan. In 1952, met de stem van de penningmeester tegen, koopt Oud Hoorn het pand. Over de restauratie van de onderzijde van de voorgevel was veel te doen. Eigentijdse voorzieningen maken het pand geschikt als winkelpand.

 

Breed 12 Hoorn (september 2014)
Breed 12, september 2014
17e Eeuws halsgevel vensters met 18e eeuws roeden

Breed 12

Breed heette eerst Smerige horn, sinds 1426 is het vestinggracht. In 1741 is die gracht gedempt. Breed 12 was voorheen eigendom van Jacob Blokker. In 1971 bestond de N.V. de goedkope ijzer- en houtwinkel Jacob Blokker Pzn, thans gevestigd in Amsterdam, 75 jaar. Ter gelegenheid daarvan schonk de onderneming de vereniging het danig gehavende pakhuis met erf, staande en gelegen te Hoorn aan het Breed, plaatselijk genummerd 12. Het bestuur aarzelt de gift te aanvaarden. Wanneer echter de firma Blokker een aanzienlijk bedrag beschikbaar stelt en tevens tot voorfinanciering van de restauratie besluit, volgt een ingrijpende restauratie in 1972/1973. In de sobere maar toch zo echt Hollandse bakstenen gevel herinnert een eenvoudige gedenksteen aan de schenkers: Dit pand is aan Hoorn geschonken door de erven J. Blokker Pzn., ter nagedachtenis aan hun ouders MCMLXXIV.

Op 2 september 1971 aan Vereniging Oud Hoorn geschonken door de Firma Blokker. De gedenksteen is na restauratie door Oud Hoorn in 1974 aangebracht
Zie ook het artikel van H. Saaltink over dit pand in: Kwartaalblad 1982 nr 4

 

Onder de Boompjes 22
Onder de Boompjes 22 (foto: 2014
Oost Indisch Pakhuis

Onder de Boompjes 22

Vereniging Oud Hoorn huurde sinds 1997 het pand van de gemeente Hoorn. In 1998 ging het Oost-Indisch Pakhuis open voor het publiek. Sinds 2002 eigendom van Oud Hoorn. In het complex bevindt zich op nummer 22 het verenigingsonderkomen met op de begane grond de winkel achter het melkmeisjeskozijn voorzien van luiken, het documentatie- en beeldcentrum, de ontvangstkamer en de tentoonstellingsruimte. Aan de voorzijde van nummer 21 is Oud Hoorn eigenaar van de 2e tot en met 4e verdieping. Hier bevinden zich de grote vergaderruimte, de kantoor- en opslagruimte en de zolder met de boekenvoorraad.

Na een ruil van ruimten werd op 26 november 2005 de nieuwe tentoonstellingsruimte geopend.
Vanaf dat moment heeft Oud Hoorn zowel winkel, kantoor en een toegankelijke expositieruimte op de begane grond. De voormalige VOC-pakhuizen aan Onder de Boompjes 21 en 22 zijn sinds 1998 gedeeltelijk eigendom van de vereniging. De panden dateren uit 1606 en kennen een rijke historie. De Stichting Stadsherstel (zie aldaar) heeft het z.g. lange pakhuis aan de Pakhuisstraat in 2004 gerestaureerd. Het totale complex is een rijksmonument met de voorgevel aan Onder de Boompjes, de zijgevel aan de Pakhuisstraat en de achtergevel aan Achter de Vest (zie uitsnede uit de kaart van Blaeu 1630).

 

In de werkgroep zitten:
Jaap van der Hout, Henk Sas, Arnold Groot

Coördinator pandenbeheer is: Jaap van der Hout
Contactpersoon vanuit het bestuur is: Jaap van der Hout en Jos Renckens (financiële deel)

Meer uitgebreide beschrijvingen van de panden, eigenaren en huurders: VOH panden