Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Het Patriottisme in Hoorn in de jaren 1786 en 1787 (4)

We kunnen ons voorstellen, dat onder deze patriotten voldoening uitgesproken werd over de beslissing van de Staten van Holland, die op 26 juli de Prins het commando over de troepen in Den Haag "niet in zijn geheele uitgestrektheid" meer "afwilden staan" (lees: ontnamen!), al was de Hoornse depuatie nog prinsgezind samengesteld geweest en had ze met zeven andere steden en de ridderschap tegengestemd. Willem V verliet Den Haag en vestigde zich in Gelderland, in de stad Nijmegen.

Vlag van het patriotten gezelschap "Voor Vaderland en Vryheid"

Vlag van het patriotten gezelschap "Voor Vaderland en Vryheid".
(Westfries Museum)

Ook Hoorn bezat een exercitie-genootschap of vrijkorps, dat de schone naam "Voor Vaderland en Vrijheid" droeg en 's maandagsavonds oefende in 'n pakhuis aan de Binnenluiendijk, daarna in 'n pakhuis in 't Oost tegenover de Bagijnensteeg en tenslotte in de Doelen. De leden van dit gezelschap reisden zaterdag twee september per veerschip naar Zwolle om daar een grote oefening van verschillende vrijkorpsen mee te maken. In plaats van deze wapenschouw hadden ze 't twijfelachtig voorrecht de voorbereiding te kunnen zien van de militaire actie, die Willem V met Gelderse troepen tegen de patriottische stad Hattum, waar men geweigerd had een door Willem V aangewezen vroedschap toe te laten, ondernam.