Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Het Patriottisme in Hoorn in de jaren 1786 en 1787 (11)

Door 't Nieuwland, de Gouw, de Nieuwsteeg en 't Noord bereikte men de Rode Steen, waar men zich in carré opstelde. 'n Deputatie van drie personen (Jan van Benthem, Frederik van Zanten en R. Tinkelenberg, allen felle prinsgezinden) verzocht gehoor bij burgemeesteren en stelde hun drie eisen: Jan Meijer moest "ten Eeuwige dage" uit de stad en de jurisdictie gebannen worden.

Museum Mr. Symon van Gijn. Dordrecht.

Museum Mr. Symon van Gijn. Dordrecht.

Baptist moest worden vrijgelaten, 't exercitiegenootschap der patriotten en 't Oranjecorps moesten verdwijnen. Burgemeesteren willigden hun verlangens in. Niet lang duurde 't of deze lieden verspreidden zich over de stad, versierd met oranje linten, vlaggen met zich meevoerend, luid "Hoezee, Oranje boven" roepend.