Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Het Patriottisme in Hoorn in de jaren 1786 en 1787 (17)

Bij deze gewapenden voegden zich drie compagnieën van 't vrijcorps, die verzameld hadden achter de Grote Kerk en één compagnie met de vaandels, die op 't Oude Noord voor 't huis van Hendrik Carbasius, oudste kapitein, waren aapgetreden.

Museum Mr. Symon van Gyn. Dordrecht.

Museum Mr. Symon van Gyn. Dordrecht.

Om half elf marcheerden de vrijcorporisten naar de Rode Steen. Een klein detachement, onder bevel van kapitein W. N. Crap Hellingman, begaf zich naar de Gouw om de geconstitueerden af te halen. Willem Ment ontbrak wegens 'n kwetsuur aan zijn been. De overige tien heren, deftig in 't zwart, blootshoofds, schreden nu tussen de militairen naar de Rode Steen. Daar aangekomen werden de trommen geroerd, de militie-infanterie en de leden van 't Genootschap presenteerden het geweer. Muziek weerklonk, terwijl de geconstitueerden de troepen inspecteerden. Nadat dit geschied was, begaven de heren zich bij tweeën de stadhuisstoep op en wachtten in de schepenkamer tot de vroedschap - die in vergadering bijeen was - hen kon ontvangen. Nadat de patriotten binnengelaten waren voerde Volkert Brouwer namens hen 't woord en constateerde, dat enige leden der vroedschap het vertrouwen der burgers verloren hadden en verzocht werden hun zetels ter beschikking te stellen.