Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Van rijmen en dichten (2)

Veelal had iedere stad zijn eigen liedboek. Het Hoornse, uitgegeven door Beukelman, zou het eerste zijn geweest. In de diverse gemeente-archieven en -bibliotheken zal men er vele aantreffen, zoals het Medenblicker-Scharre-Zoodje, 't Enckhuyser Botschuytjen e.a.
Hoorn kan wijzen op het "Groot Hoorns Liedboek" en het "Nieuw Hoorns Liedt-Boekje".

Vóór mij ligt

't Nieuw Groot Hoorns Liedt-Boekje,
bestaende in veel Stichtige en
Vermakelyke Bruylofts Liedekens,
gedrukt by Elbert Beukelman en
Feyken Ryp tot Hoorn.

De liederen zijn gedrukt in gotische karakters. De muziek staat aangegeven door verwijzing naar (toenmaals) algemeen bekende "voyzen" 1).

't Nieuw Groot Hoorns Liedt-Boekje

Het boekje, slechts 47 bij 74 mm van formaat, is in groen fluweel gebonden. Uit de titels, die tevens de beginregels der liederen zijn, blijkt reeds de bedoeling. Ik noem er slechts enkele:

Al die den Echten-staat....
Dat is soo mooy de Bruyt te sein....
Vryers wilje gaan uyt vryen ....
Wat' s de onnosele eensaamheyt....
Wel op myn Harp wilt vroolyk wezen....

1) Wijzen.