Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn; functies en perspectieven (23)

10. Collecterende handel 1).

bedrijfsklasse en groep 1930 1947
41


41

36 handel in granen, zaden, veevoeder 2) 24 21
43
65

handel in boter, kaas
uitgeversbedrijven
andere bedrijfsgroepen
(vnl. handel in huiden en vee)
100
5

16
65
31

25

totaal

145

142

11. Bedrijfsbevolking in de handel 3).

A. Handel in winkels. Absolute cijfers.

1930 1950
mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal

Hoorn
Alkmaar
Amsterdam

450
833
18307

280
532
14989

730
1365
33296

372
929
15162

320
868
13480

692
1797
28642

B. Handel niet in winkels. Absolute cijfers.

1930 1950
mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal

Hoorn
Alkmaar
Amsterdam

481
1211
36798

43
92
7324

524
1303
44122

481
1351
36492

70
175
9543

551
1526
46035

C. Handel in winkels. Relatiegetallen 4) t.o.v. het Rijksgemiddelde.

totaal mannen vrouwen
1930 1950 1930 1950 1930 1950

Hoorn
Alkmaar
Amsterdam

191
152
139

187
180
136

203
160
131

192
177
137

174
141
149

182
182
134

D. Handel, niet in winkels. Relatiegetallen 5) t.o.v. het Rijksgemiddelde.

totaal mannen vrouwen
1930 1950 1930 1950 1930 1950

Hoorn
Alkmaar
Amsterdam

175
186
235

142
146
208

181
194
221

147
152
195

129
117
348

119
110
284

1) cijfers voor 1930, met uitzondering van uitgeversbedrijven, ontleend aan bedrijfstelling, andere cijfers aan beroepstelling.
2) in deze groep is ook distribuerende handel begrepen. Het is niet mogelijk aan de hand van beroeps- en bedrijfsteIling deze van de collecterende handel te scheiden.
3) bedrijfstedingen.
4) bedrijfsbevolking in winkels; totale bevolking.
5) bedrijfsbevolktng in handel zonder winkels; totale bevolking.