Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn; functies en perspectieven (24)

12. Hoorn: mannelijke beroepsbevolking, werkzaam in het verkeer 1).

Bedrijfsklasse en groep  (1889)  1930  1947  (1950) 2)
42  02 en 03  spoor- en tramwegen  (34) 143 70
04, 05, 06,) 
07, 09, 12,) 
15, 17, 18,) 
wegvervoer en
aanverwante
bedrijven

121

107

(73)
19 zeescheepvaart (20) 17 18
21 binnenscheepvaart (85) 37 19 (5)
29, 31, 32 hulpbedrijven
v. h. vervoer 3)

30

17

(9)
37, 38, 39 horecabedrijven 68 67 (67)
42  overige bedrijfsgroepen 4) 42 64

42 

totaal

458

362

13. Hoorn: mannelijke beroepsbevolking, werkzaam in de sociale en economische diensten 5).

Bedrijfsklasse en groep  1930  1947
50  01  geld- en effectenhandel 43 35
51  verzekeringswezen 18 37
60  17  accountants- en economische advieskantoren 7 42
20 en 21  administratiekantoren van ondernemingen 10 1

totaal financieel-economische administratie

78

115

60 

04 

belasting- en financiewezen

49

64
06  rechts-, politie- en gevangeniswezen  69 92
60 
10 
archieven. musea en andere 
wetenschappelijke instellngen
27 2
11  laboratoria en proefstations 44
60  overige bedrijfsgroepen 104 210
61  onderwijs 85 112
62  eredienst 19 24
70  huiselijke diensten -- 2

totaal

431

665

14. Hoorn: mannelijke beroepsbevolking, werkzaam in de stuwende houtnijverheid 6).

Bedrijfsklasse en groep  1889  1930  1947
06  01
02 en 15 
06
07
09
17
20
houtzagerijen en -schaverijen
timmerfabr. en houtwarenfabr.
kistenfabr. en -makerijen
kuiperijen
meubelfabrieken
mandenmakerijen en teenschillerijen
borstelmakerijen en bezembinderijen
8
19
14
18
17
15
5
31
15
50
1
14
6
10
8
12
20
--
8
8
8

totaal

96

127

64

1) beroepstellingen.
2) bedrijfstelling.
3) stuwadoors, cargadoors, veem- en pakhuisbedrijven, opslagplaatsen voor eigen onderneming.
4) de groei in de overige "bedrijfsgroepen" komt voor rekening van de P.T.T., in 1930: 34, in 1947: 60.
5) beroepstellingen.
6) beroepstellingen.