Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn; functies en perspectieven (25)

15. Hoorn: mannelijke beroepsbevolking, werkzaam in de stuwende metaalnijverheid (incl. scheeps- en wagenbouw) 1).

Bedrijfsklasse en groep  1889  1930  1947

11 

14 

metaalwarenfabrieken

2

79

45
38, 
39, 
40 
machinefabrieken,
machineherstelplaatsen,
appendagefabrieken


3


10


22
67 goud- en zilversmeden 61 54 50

totaal

66

143

117

16. Hoorn: mannelijke beroepsbevolking, werkzaam in de stuwende voedings- en genotmiddelenindustrie 2).

Bedrijfsklasse en groep  1889  1930  1947

17

11 

biscuit- en koekfabrieken

--

6

22
21 en 24  boter-, kaas-, gecondenseerde
melk- enz. fabrieken
1 21 6
30  exportslachterijen en
vleeswarenfabrieken
-- -- 8
34  visbewerkingsinrichtingen 3 9 11
38  distilleerderijen en likeurstokerijen 2 4 18
42  tabaksfabrieken ) 122 30 18
43  sigarenfabrieken ) 114 30

totaal

128

184

113

17. Toelichting bij de kaart.

De kaart bedoelt een indruk te geven van het huidige topografische beeld van het maatsohappelijk leven in Hoorn.
Hiertoe zijn verschillende maatschappelijke activiteiten onderscheiden in een aantal categorieën, teneinde samen te brengen, hetgeen naar geaardheid of ingevolge daaraan verbonden specifieke eisen bijeenhoort.

I. Op deze manier zijn allereerst de winkels, kappersbedrijven, en café's onderscheiden. Bij de vestiging van dit soort bedrijven richt men zich op die plaatsen binnen de agglomeratie, die gelegen zijn aan de drukste straten, aangezien men overwegend op persoonlijk klantenbezoek is aangewezen.

II. In een tweede groep zijn de werkplaatsen samengevat. De vestigingsplaats van deze bedrijven is minder eenzijdig, afhankelijk van de afzet binnen de agglomeratie. Het contact van deze soort bedrijven met de klant is incidenteel. terwijl de afstand tussen klant en werkplaats overwegend wordt overbrugd door of vanwege de gebruikers van de laatste.
In vele gevallen is de werkplaats echter ruimtelijk of functioneel gebonden aan contact met een mogelijke klantenkring, een noodzakelijke winkel of showroom, waaraan naar ligging wederom hoge eisen worden gesteld. Als voorbeelden van deze laatste groep kunnen worden genoemd: reparateurs van elektrische en sanitaire installaties, rijwiel-reparatie-inrichtingen, smederijen, meubelmakerijen, lijsten-, manden- en rietenmeubelmakerijen, zadelmakerijen en leerbewerking, benevens reparatie-inrichtingen van horloges en kleermakerijen. Behalve de zo juist genoemde bedrijven behoren tot deze categorie loodgietersbedrijven, timmermanswerkplaatsen, stucadoors- en schildersbedrijven, autospuiterijen, verf- en glashandel, vulcaniseerinrichtingen, accureparatie-inrichtingen, visrokerijen, reparatie van biljarts, kleine drukkerijen, bewerking van carosserieën en plaatwerk, ateliers en goud- en zilversmeden.

1} beroeps tellingen.
2) beroepstellingen.