Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Een blik in de toekomst (3)

Om dit groeiende aantal inwoners onderdak te verschaffen was het nodig, dat de woningbouw met kracht werd ter hand genomen. En niet alleen ten behoeve van die toename, maar ook wegens de dalende gezinssterkte.

Het is duidelijk, dat daardoor het aantal gezinnen relatief toeneemt, hetgeen mede van invloed is op het aantal woon-eenheden dat nodig is om de gehele bevolking een woning te verschaffen.
En ten laatste wordt de behoefte aan nieuwe woningen bepaald door het aantal percelen dat wegens verkrotting, ingebruikneming voor bedrijfsdoeleinden e.d. aan de oorspronkelijke bestemming wordt onttrokken.

Een van de sportvelden in het Julianapark

Een van de sportvelden in het Julianapark

Ook in dit geval kunnen cijfers een juiste voorstelling geven van datgene dat tot nu toe is gedaan.
Uit de hiervoor geplaatste statistiek blijkt wel duidelijk de grote bouwactiviteit na de oorlog betreffende de woningbouw. Tussen 1 januari 1947 en 1 januari 1957 kwamen namelijk in totaal voor bewoning gereed 535 woningen, waarvan 77 duplex; in dit aantal is tevens begrepen het intieme complex woningen voor bejaarden, genaamd "Truijdemanshof".
Voorts werden in deze periode ten behoeve van het onderwijs eveneens vele werken uitgevoerd.
Een aantal barakken werd tijdelijk voor het onderwijs ingericht.