Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Een blik in de toekomst (4)

Uitgebreid werden de openbare ULOschool, de R.-K. Jongensschool, de R.-K. Meisjesschool, het Westfries Lyceum en de Rijkstuinbouwschool.
Gebouwd werden een R.-K. V.G.L.O.school, een R.-K. Lyceum, een gymnastieklokaal, een afd. Imbecielen der B.L.O.-streekschool, een huishoud- en landbouwhuishoudschool voor meisjes, terwijl in aanbouw zijn een technische school, een afdeling Debielen der B.L.O.-streekschool, een sporthal, een school voor christelijk lager onderwijs, een uitbreiding van een der openbare scholen en een uitbreiding van het R.-K. Lyceum.

Flatgebouw aan de Liornestraat

Flatgebouw aan de Liornestraat

Ook zijn plannen voor verschillende scholen gereed voor de uitvoering dan wel in voorbereiding.
Zien wij het goed, hetgeen wij van harte hopen, dan gaat Hoorn een schone toekomst tegemoet.
Het valt te voorzien dat de bouw van woningen, scholen en industrieën met kracht kan worden voortgezet, daar de voor al deze objecten, alsmede voor de daarmede gepaard gaande aanleg van straten, wegen en plantsoenen, nodige percelen grond reeds voor verreweg het grootste gedeelte werden aangekocht.
Reeds thans mag Hoorn trots zijn op haar mooie en ruime parken, sportvelden, singelgrachten met daarbij behorende plantsoenen.