Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Voor 't lest (4)

En zo vol was ie van de stoere beeltenis dat ie z'n omgeving vergat en pas terugkeerde toen ie naast 'm hoorde vragen: "Zijn ze nog te koop, Koizer?"
"Nei! Nei! Nei!" zoi Riekus wat verbouwereerd, "ze binne verkocht, maar 'k hew vergeten de kleide dicht te leggen."

Twei keisdreegers in witte pakke mit zwarte hoede stapelde de keis op 'n burrie, brochte ze mit lollege dribbelpassies nei de waag, weer ze wogen wiere en toen dat ok nag meeviel, toen voelde Riekus pas goed weer ie afstand van doen gong. Al die jare was voor hem de Donderdag de mooiste dag van de week weest, as ie een houge prois kroige kon voor 't beste wat Geertje maakt had. "Ja," docht ie, "zai is't, die maakte dat de kouplui moin in de hougte steke. 't Gaat raar soms: Ik wor prezen voor wat zai verdient het."
Mitien draaidenie zich om, liep 't Groote Noord op en gong een gousmiswinkel in.

Of de ouwe bruin 'm 'n beetje verstapt had of dat ie ok voelde dat 't de leste keer was, maar 't gong trug nagal zachiesan. 't Zontje was d'r baikommen en Riekus, die slecht sleipen had, was zo mit z'n gedachte bai alles wat 'r beurd was, dat ie in z'n poôl wat soezerig wier en z'n ouge haast niet open houwe kon.
Toen Geertje 't dribbeltje van de ouwe bruin hoorde ankommen, gong ze nuuwskierig nei 't raam, maar ze verskoôt 'r van: "Vader zit te sleipen!" skreeuwde ze en vloog mitien nei de darsdeure, weer ze zag dat de bruin, zonder ien paal te raken, de poort indraaide en toen ie inhield, was Riekus mitien weer bai de toid.
"Veeruit 't hougste!" was 't eerste wat Geertje hoorde en toen ie van 't kret afkammen was, gaf ie d'r een kloin pakkie en zoi: "Omdat 't vandaag voor 't lest weest is, hew 'k voor jou voor 't eerst wat meenomen."
Geertje deed 't pakkie open en zag een zuiveren doekspeld mit een paar keisdreegertjes d'r op.
Ze wier d'r rood van, keek Riekus dankbaar an en wat trildereg in d'r stem klonk 't: "Wel bedankt, Riekus, en leite we 't maar hier op anhouwe: "Voor 't lest!, is weest en as altoid in je leven moete je weer mit 'Voor 't eerst!' beginne kinne".

JAC. BRUIN Kz

Dialect: Midden Westfries.