Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Het Timmermans-Gildehuisje te Hoorn (2)

De ruimten werden verlicht door middel van kruiskozijnen. In de gildekamer zijn in de westelijke gevel twee kozijnen, waarvan de beide bovendorpels één geheel vormen. In de noordelijke korte gevel zijn ook kruiskozijnen. In de bovenvakken van deze kruiskozijnen valt op, dat de stijlen en bovendorpels geprofileerd zijn en dat dit profiel in verstek is omgezet. Men noemde dat 'gecruyseerde cruyskozijnen'. De bovenvakken van ieder kozijn werden met glas in lood gedicht. In de onderste vakken waren naar buiten draaiende luiken.

Afbeelding, bladzijde 110