Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Het Timmermans-Gildehuisje te Hoorn (3)

Het skelet verdeelt de bovenverdieping in zes vakken. Het meest zuidelijke vak, aan de Dalzijde, was bij de aanvang van de restauratie afgeschoten met een houten wand, deels van eiken wagenschot, met hierin opgenomen een gedeelte van een 17de eeuws kastenfront en een tweetal deuren, toegang gevende tot resp. het trapportaal en een kastruimte. In het middelste en breedste vak van de vijf die overbleven maakte men aan de binnenplaatszijde de stookplaats met een brede rookvang, zoals in de 17de eeuw gebruikelijk 6). De raveelbalk 7) van deze schouwkap werd later weggezaagd. Waarschijnlijk maakte de grote zijdelingse druk, die de schouw op de lange binnenplaatsgevel uitoefende, dat deze geheel zijdelings uitweek en een vernieuwing noodzakelijk was. In de rekeningen-boeken komen we nu en dan uitgaven tegen die doen vermoeden, dat er meermalen herstelwerken aan de schoorsteen zijn uitgevoerd. O.a. zijn in de jaren 1752 en 1753 uitgaven gedaan 'wegens zware repperacie', waarbij de namen voorkomen van Jacob Genis, Berkhout, Jan Simonsz Visser, Joghem de Vries, Jb. Vogel en Aris Vos. Deze laatste als loodgieter voor het maken van 'Looten Bakke en Pijpe'. In het register van ontvangsten en uitgaven uit de jaren 1754-1820 vinden we enkele posten, die wijzen op herstellingen en wijzigingen 4):

December 1789.
arbeidsloon van Volkert Berkhout
Jan de Wit steenkoper en ijserkramer
Pieter Dorsman Verver en glasemaker
Lammert de Leeuw loodgieter

45.35
25.15
11.6
2.9

8 Juli 1790.
Jan Berkhout betaalt volgens quitantie


36.7

7 December 1791.
B. Brouwer betaalt voor het maken van Lanyngs (?) in
de betste ook een drompel in het koozijn van de poort3.2

Afbeelding, bladzijde 111

 

Voetnoten:
4. Gemeente-archief Hoorn nr. 534.
6. H. Janse en S. de Jong, 'Houten huizen', blz. 75-79.
7. Raveelbalk is dwarsbalk, die een ingekorte balk opvangt.