Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Het Timmermans-Gildehuisje te Hoorn (5)

Was de constructie overigens eenvoudig, aan de versiering van de gildekamer was bij de bouw veel aandacht besteed. Het houten plafond tussen de balken vertoont beschilderingen met rozetten en bladranken. Ook aan het plafond van het eerder genoemde afgeschoten balkvak zijn deze beschilderingen aangebracht; deze loopt daar door boven de kast-partij, hetgeen wijst op een geheel andere oorspronkelijke indeling van de ruimte. De deur, toegang gevend tot de trap was eveneens versierd met een ranken-beschildering. De oorspronkelijke spiltrap naar de gildekamer is waarschijnlijk eveneens in 1790 vervangen door de tegenwoordige. De bedstede onder de trap, waarvan gesproken wordt in de eerder genoemde rekeningen, bleef toen nog bewaard. Was hij bedoeld voor een gildebroeder, die na een bijeenkomst met overvloedig geestrijk vocht, zijn woning niet meer kon bereiken? Of bracht een aanstaand gildebroeder, die bezig was met zijn proefstuk, er de nacht door? Later is onder de trap een stookgelegenheid voor de werkplaats beneden gemaakt, met een schoorsteen-kanaal door de kast op de verdieping, waartoe de hoekstijl met korbeel werden verwijderd. De reconstructie van de oorspronkelijke indeling kon maar ten dele worden uitgevoerd. De bestaande schoorsteen-boezem met de beide ramen aan weerszijden, zijn gehandhaafd. Evenmin zijn de stijlen en korbelen van de oostelijke gevel teruggebracht. In het eerste balkvak echter is de oorspronkelijke indeling weer aangebracht, overeenkomstig de gevonden plafond-schilderingen. Daarbij is gebruik gemaakt van de thans aanwezige trap, die op zich een aardige detaillering heeft aan de trede beëindiging bij en aan het bovenstuk van de spil. Voorts zijn, voor zover mogelijk de beschilderingen op de plafonds en deur, weer teruggebracht. Bij de restauratie moest een deel van het metselwerk worden vervangen, vooral daar waar de schoorsteen weer sterke vervormingen had veroorzaakt. De kruiskozijnen in de achtergevel en de noordgevel werden in de 17de eeuwse staat teruggebracht, terwijl de schuiframen met kleine ruitverdeling van de kruiskozijnen verhuisden naar de kozijnen naast de schoorsteen.

Een gedeelte van de reeds bloot gelegde plafondschildering

Een gedeelte van de reeds bloot gelegde plafondschildering, welke in oude luister zal worden hersteld.

De 17de eeuwse beschilderingen waren onder een eikehoutkleurige verf weggewerkt en de balken hadden donkere biezen gekregen. De vensters in de nieuwe gevel van 1790 waren schuiframen met drie ruiten in de hoogte en in de breedte. De schuiframen in de verbouwde kruiskozijnen met de kleinere ruitverdeling dateren van een eerdere verbouwing, vermoedelijk begin 18de eeuw. De noordelijke topgevel is eveneens in de loop van de tijd veranderd in een dakschild.