Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vijftig jaar 'Avondlicht' (2/3)

Zeven jaar

Toch zou het nog zeven jaar duren met propaganda maken en besprekingen houden om voldoende diaconieën bijeen te krijgen. Al spoedig bleek, dat de hervormde gemeente van Hoorn het bestaande oude tehuis in Hoorn zelfstandig wilde houden en daarom buiten de oprichting van het bedoelde nieuwe tehuis bleef. Vandaar dat werd besloten een eigen tehuis van de plattelandsdiaconieën te stichten. Op 24 juni 1924 kon eindelijk de oprichtingsvergadering worden gehouden van de 'Vereeniging van Diaconieën van de Nederlandsch Hervormde Kerk in de Classis Hoorn Avondlicht'.
De vereniging werd erkend bij koninklijk besluit van 26 augustus 1924 met in de statuten als art. 4 vastgelegd, dat de doelstelling was 'het verzorgen van ouden van dagen en invaliden'. Het oprichtingsbestuur bestond uit: voorzitter C. A. Meyer (Medemblik), secr.-penningmeester J. v.d. Land (Enkhuizen), ds. J. J. T. Spaargaren (Aartswoud), P. Weeder (Wognum), ds. Joh. Aalbers (Venhuizen), H. Blokdijk (Westerblokker ) en P. Stapel (Hoogkarspel).

Op maandag 2 augustus 1976 vonden drie kleine kleutertjes elkaar na vijftig jaar weer terug
Op maandag 2 augustus 1976 vonden drie kleine kleutertjes elkaar na vijftig jaar weer terug: voor de tweede maal in hun leven waren ze het middelpunt van een kleine plechtigheid, georganiseerd door het bestuur van de Vereeniging van Diaconieën van de Nederlansch Hervormde Kerk in de classis Hoorn 'Avondlicht'. Op 2 augustus 1926 legden de toen 7-jarige Joke Meyer uit Medemblik, de 6-jarige Betsy Weeder uit Wognum en de 10-jarige Johan van der Land uit Enkhuizen de eerste steen voor de bouw van 'Avondlicht'. Drie in het wit gestoken kinderen temidden van ernstig kijkende en donker geklede dames en heren op een kaal weiland in de hoek van 't Keern en de Geldelozeweg: op grondgebied van Zwaag, aan de rand van de gemeente Hoorn.

Op de stichtingsvergadering waren zeventien diaconieën vertegenwoordigd. In later jaren zou dit aantal tot vijfendertig uitgroeien. Na de stichtingsvergadering begon het plan 'Avondlicht' snel reële vormen aan te nemen: de aanbesteding vond plaats op 17 mei 1926 en op 2 augustus 1926 kon de eerste steen worden gelegd door Joke Meyer uit Medemblik, Betsy Weeder uit Wognum en Johan van der Land uit Enkhuizen.
Acht maanden later kon het eerste 'Avondlicht' - naar een gratis ontwerp van wijlen de Alkmaarse architect D. Saal - in gebruik worden genomen. Voor de kapitale som van ƒ 66.400,- had men de beschikking over een tehuis voor de verzorging van ouden van dagen en invaliden, dat negen kamertjes voor echtparen en enkele zaaltjes voor acht tot tien personen omvatte: totale capaciteit 62 personen, inclusief personeel.
In de beginjaren bedroeg de pensionprijs voor particulieren ƒ 550,- per jaar, plaatsing via de diaconie kostte ƒ 450,- per jaar. Wanneer een bejaarde op een gemeenschappelijke zaal werd geplaatst, kostte dat de betrokken diaconie slechts ƒ 300,- per jaar. Verpleging op de ziekenafdeling kostte voor een particulier ƒ 700,- per jaar en via de diaconie ƒ 600,-. Bovendien was er dan nog een entreegeld van ƒ 50,- verschuldigd.