Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Van Foko tot Oude Rosmolen: sterren stralen overal (4/7)

Van ijssalon "De Foko" tot horecabedrijf "De oude Rosmolen"
De oorlog leverde geen mogelijkheden op tot uitbreiding. Maar na 1945 ging het crescendo. In 1946 werd het pand verbouwd tot cafetaria. In 1949 volgde een nieuwe uitbreiding. IJssalon De Foko, in de zestiger jaren lunchroom De Foko, in de zeventiger jaren Brasserie De Foko. De belangstelling van het Westfriese publiek bleef vooralsnog onverflauwd. De heren Fonk en Kolder waren ambitieuze mensen. Er zweefde steeds een plan in hun achterhoofd om het bedrijf uit te breiden met een restaurant.

12 mei 1943. De Foko-ijssalon wordt in gebruik genomen.
12 mei 1943. De Foko-ijssalon wordt in gebruik genomen.
Links, achter het buffet, de drie gezusters Kolder.
Midden, zittend Gerrit Fonk; 2e van rechts staande, Chris Kolder.

Achter de lunchroom lag een oud vervallen pakhuis. Lompenhandel Hoek en schoenmaker Arie Koning dreven er hun nering. De woonruimte erboven was betrokken door de familie Mels.

Het pand hoek Duinsteeg - Nieuwe Noord in de jaren 1883-1955. Het pand hoek Duinsteeg - Nieuwe Noord in de jaren 1883-1955.

Om het restaurantbedrijf te kunnen uitbreiden werd dit pand, vroeger voorzien van een fraaie gevel, daterende uit de zeventiende eeuw, zo bleek uit een door het Westfries Museum ingesteld onderzoek, aangekocht. Wie zich de voormalige toestand van het betrokken pand nog kan herinneren weet dat realisering van de plannen van de heren geen simpele zaak was.

Het "hok" - de werkplaats - aan de Duinsteeg van Arie Koning. Het "hok" - de werkplaats - aan de Duinsteeg van Arie Koning, Hoorns bekendste schoenlapper in de naoorlogse jaren.

Maar omdat de aanhouder pleegt te winnen kwam alles tòch voor elkaar. Arie Koning vond een ander onderkomen, het gezin Mels een andere woning. Toen was het pand dus helemaal disponibel om te werden verbouwd. Architect Koorn kreeg opdracht de plannen uit te werken, waarna het werk werd gegund aan de firma Kaat.