Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Twaalf Hoornse Poortjes -

Twaalf Hoornse Poortjes


Auteur
Jeeninga, Willeke
Prijs
€ 24,50


In de Hoornse binnenstad zijn in de jaren 1992 - 1993 twaalf monumentale poortjes gerestaureerd en in hun oude luister hersteld. Dit unieke Hoornse poortjes-project is gelijktijdig de stimulans geweest een uitvoerig (kunst)historisch onderzoek te laten verrichten naar de geschiedenis en de functie van deze markante bouwwerkjes uit de periode 1600- 1900. Poortjes zijn een belangrijk onderdeel van gebouwen en het stadsbeeld. Ze zijn meestal veel rijker versierd, dan het pand waarin ze hun functie als ingang en doorgang vervullen. De vorm en het uiterlijk waren vaak een demonstratie van de voornaamheid en rijkdom van de gebruikers of bewoners van het gebouw. Door middel van wapens en namen kon men de weldoeners van liefdadigheidsinstellingen eren. Meestal tonen ze aan de openbare weg unieke staaltjes beeldhouwwerk die anders alleen in musea zijn te bewonderen. Dit boek, met zijn vele illustraties geeft wetenschappelijk verantwoorde en zeer boeiende informatie over een rijke schakering van Hoornse poortjes. (tekst achterzijde boek).