Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: De ontwikkeling van het woonhuis tot 1940 in Hoorn -

De ontwikkeling van het woonhuis tot 1940 in Hoorn


Auteur
Zantkuijl, Henk en Arie Boezaard, Gerdien de Galan, Carolien Roozendaal
Jaar
2001
Prijs
€ 7,50


Honderd jaar woningwet, 1901 -2001, een jubileum om bij stil te staan. De woningwet heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van het woonhuis. Vanaf 1902, als de wet in werking treedt, heeft zowel de rijks- als gemeenteoverheid grote invloed gekregen op het bouwen in Nederland. Woningen werden onbewoonbaar verklaard, voorschriften werden uitgevaardigd via bouwverordeningen, de steden moesten uitbreidingsplannen maken. In het boekje is in kort bestek de ontwikkeling van het woonhuis in Hoorn geschetst tot circa 1940. De tijd na 1940, de wederopbouw, groeikernstatus en grote bouwactiviteiten in de uitbreidingsgebieden, vraagt om nieuw onderzoek en een aparte behandeling. De auteurs zijn erin geslaagd om in korte tijd een handzaam boekje samen te stellen, dat zijn weg naar zowel de vakbroeders, als de liefhebbers van historie zal weten te vinden.

(Voorwoord: Mr. J.Th. J. Schaper, Wethouder Kunst, Cultuur en Monumentenzorg en P.A. Schakel, Directeur Intermaris Woondiensten).


Oude prijs was: 6,80 euro


Intermaris woondiensten beheert met meer dan 100 medewerkers bijna 10.000 woningen in en buiten Hoorn. Daarnaast worden nog ruim 300 garages verhuurd, evenals 139 andere objecten (zoals winkels onder appartementen).

De verzekerde waarde bedraagt ruim 1,3 miljard gulden (bijna 600 miljoen Euro). In het laatste decennium van de twintigste eeuw heeft de oorspronkelijke woningbouwvereniging met leden zich ontwikkeld tot een consument gerichte, maatschappelijke onderneming. Met uiteraard de sociale volkshuisvesting als basis. Een maatschappelijke onderneming met modern ondernemerschap, waarin de klant centraal staat. In dit geval dus de afnemer van het product woonruimte. Het verlenen van service staat voorop. De medeverantwoordelijkheid voor de Hoornse samenleving komt verder op verschillende manieren tot uiting. Zo neemt Intermaris samen met de gemeente Hoorn deel aan het Leefbaarheidsfonds. Dit fonds is een middel om de kwaliteit van leef- en woonomgeving in de toekomst op peil te houden. Ook het wonen boven winkels in de binnenstad wordt bevorderd. Intermaris is meer dan een instelling, die alleen ge�nteresseerd is in het bouwen van onroerend goed.

(tekst achterzijde boek)