Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Het Oostereiland in Hoorn - Van baggerbak tot cultuureiland

Het Oostereiland in Hoorn

Van baggerbak tot cultuureiland


Auteur
Jeeninga, Willeke
Uitgever
Publicatiestichting Bas Baltus
Jaar
2012
ISBN
978-90-76385-07-5
Prijs
€ 24,95; per 15 december 2022 nog 1 exemplaren voorradig


De geschiedenis van het Oostereiland gaat terug tot het midden van de zeventiende eeuw toen het eiland voor de kust van Hoorn in zee werd aangelegd met baggerslib uit de haven en werd geteisterd door wind en golven.Stap voor stap doorloopt de lezer de rijke geschiedenis van het Oostereiland. De verhalen van zeevaarders, kooplieden en handelaren, van arme bedelaars, onverbeterlijke dronkaards en sluwe souteneurs illustreren de geschiedenis van het eiland tot de jaren dertig van de twintigste eeuw. Daarna volgen de donkere jaren rond de Tweede Wereldoorlog toen er in het complex politieke gevangenen, Joodse vluchtelingen en "foute" Nederlanders verbleven. De daarop volgende vijftig jaar bleef het eiland een "gesloten" plek tot in 2002 de laatste bewoners, uitgeprocedeerde asielzoekers, het Oostereiland velieten en de gemeente Hoorn eigenaar werd.In dit boek wordt de lange geschiedenis van het Oostereiland op boeiende wijze beschreven. Kaderteksten en vele afbeeldingen verluchtigen het boek. Verhalen over regenten, bewakers en gedetineerden geven de teksten een persoonlijke tint, waardoor de lezer een kijkje wordt gegund in het dagelijks leven op het eiland.De laatste hoofdstukken maken het boek, en daarmee ook de geschiedenis, compleet: zij bevatten de resultaten van het archeologisch onderzoek en de bouw- en restauratiegeschiedenis waaruit blijkt dat het eiland tot nu toe slechts een deel van zijn geheimen heeft prijsgegeven. Tenslotte wordt de periode van aankoop, restauratie en herbestemming beschreven.Eindredacteur Willeke Jeeninga laat een hele ploeg deskundigen aan het woord die ieder vanuit de eigen specialiteit zorg draagt voor de nodige diepgang. Het eindresultaat is een prachtig boekwerk over de geschiedenis van een in meerdere opzichten zeer bijzonder stadsdeel.(achterkant boek)