Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Boekenpakket 1 - voordeel aanbieding

Boekenpakket 1

voordeel aanbieding


Auteur
Van der Knaap, Boschma-Aarnoudse, Bonke en Bossaers
Uitgever
Publicatiestichting Bas Baltus
Jaar
diverse jaren
Prijs
€ 29,50 UITVERKOCHT - zie Boekenpakket 4 - enkele exemplaren Sint Pietershof leverbaar


Speciaal samengesteld pakket (1)
Drie prachtige boeken uit de winkel van Oud Hoorn.
Alleen bij Oud Hoorn te koop

 

Uit de schemer

Uit de Schemer van Hoorns verleden (€ 31,55)

De jaren 1300 - 1536

 

J.P.H. v.d. Knaap en L.M.W. Voerkamp

 Sint Pietershof

Sint Pietershof (€ 20,50)

 

Het boek beschrijft de geschiedenis van het kruisherenklooster Sint Pieter in het Dal en het Oudmannen en Vrouwenhuis dat in 1617 op dezelfde plaats werd gebouwd. Dit huis kreeg de naam Sint-Pieterhof. Het in opdracht van gemeente Hoorn uitgevoerde onderzoek toont aan hoe sterk de sociale situatie van de burgers tot uiting komt in de bouwkundige geschiedenis van hun behuizing. De bewoning door monniken en sinds de 17e eeuw door proveniers of kostkopers, tezamen met in het tuchthuis verblijvende gedetineerden, heeft de architectuur, de indeling en ook de detaillering van het gebouw bepaald. Om het beeld van het Pietershof zo compleet mogelijk te maken, is de geschiedenis van huis en bewoners in een breder kader geplaatst. Stedenbouwkundige, politieke en maatschappelijke condities hebben vooral in de 17e eeuw een stempel op de bouwactiviteiten in de stad gedrukt. (tekst achterzijde boek)


Heren investeren

Heren Investeren (€ 13,50)

Vierhonderd jaar geleden werd de Vereenigde Oostindische Compagnie opgericht. Ook in de bloeiende Westfriese handelssteden Hoorn en Enkhuizen kwamen kantoren van de VOC, de zogenaamde Kamers. De VOC is in de bijna twee eeuwen van haar bestaan een belangrijke pijler van de stedelijke bedrijvigheid geweest. De bouw van de schepen, de voortdurende vraag naar scheepsbemanningen en het uitrusten van de schepen voor hun reis naar Indiè zorgden voor veel werkgelegenheid. De goederen die de retourvloten meebrachten, leverden veel inkomsten op. De rijkdom die de VOC voortbracht, kunnen we nog altijd in Hoorn en Enkhuizen terugzien.
Deze Kamers werden bestuurd door bewindhebbers, in elke kamer zeven. Welke taken hadden zij en hoe voerden zij die activiteiten uit? Wie waren deze mannen?
Vrijwilligers van de historische verenigingen Oud Hoorn en Oud Enkhuizen deden historisch onderzoek naar de bewindhebbers. De resultaten van dit onderzoek zijn bewerkt door professionele historici en vastgelegd in deze publicatie.


De totaalprijs van dit pakket bedraagt € 65,55.
Als pakket koopt u het nu voor € 29,50