Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Het Huiszittende Armen-Weeshuis te Hoorn - van pesthuis tot bankgebouw, kantoorruimten en appartementen

Het Huiszittende Armen-Weeshuis te Hoorn

van pesthuis tot bankgebouw, kantoorruimten en appartementen


Auteur
Klooster, Drs. Olga van der
Uitgever
Publicatiestichting Bas Baltus
Jaar
1994
Prijs
€ 20,50


Het boek beschrijft de geschiedenis van Veemarkt nr. 6. Het pand heeft een boeiende bouwgeschiedenis, die teruggaat tot 1599. Dat is het jaar waarin Hoorn weer ernstig getroffen werd door een pestepidemie. De bouw van een nieuw pesthuis was toen noodzakelijk. Het gebouw werd in 1685 ingericht als Huiszittende Armen-Weeshuis. De pest was inmiddels uit Europa verdwenen en de opvang van weeskinderen was broodnodig. Het gebouw, dat in de 18e eeuw was uitgegroeid tot een groot complex van gebouwen tot aan de Mosterdsteeg, fungeerde ook als een 'Armenkantoor'. Dat was een kantoor waar de zorg voor armlastige inwoners van Hoorn werd georganiseerd. In 1795 blijkt het complex groot genoeg om vierhonderd soldaten te huisvesten. Anno 1994 ondergaat het complex - sinds 1926 garagebedrijf - opnieuw een ingrijpende verandering. Het hoofdgebouw aan de Veemarkt wordt grotendeels ingericht tot VSB-bank, de achterliggende kazernegebouwen tot appartementen en kantoorgebouwen. In het boek is er bewust naar gestreefd ook de menselijke en maatschappelijke factoren te beschrijven. We lezen over de Pestmeester, de Boeltjesredster, de Binnenmoeder. generaal Daendels etc. Het is daarom ook geschikt voor lezers die geinteresseerd zijn in de sociale geschiedenis van Hoorn. (tekst achterzijde boek).