Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Heren investeren - De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC

Heren investeren

De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC


Auteur
Bonke, Hans en Katja Bossaers
Jaar
2002
Prijs
€ 13,50; zie Boekenpakket 4


Vierhonderd jaar geleden werd de Vereenigde Oostindische Compagnie opgericht. Ook in de bloeiende Westfriese handelssteden Hoorn en Enkhuizen kwamen kantoren van de VOC, de zogenaamde Kamers. De VOC is in de bijna twee eeuwen van haar bestaan een belangrijke pijler van de stedelijke bedrijvigheid geweest. De bouw van de schepen, de voortdurende vraag naar scheepsbemanningen en het uitrusten van de schepen voor hun reis naar Indiè zorgden voor veel werkgelegenheid. De goederen die de retourvloten meebrachten, leverden veel inkomsten op. De rijkdom die de VOC voortbracht, kunnen we nog altijd in Hoorn en Enkhuizen terugzien.
Deze Kamers werden bestuurd door bewindhebbers, in elke kamer zeven. Welke taken hadden zij en hoe voerden zij die activiteiten uit? Wie waren deze mannen?
Onlangs is een uniek samenwerkingsproject afgesloten waarbij vrijwilligers van de historische verenigingen Oud Hoorn en Oud Enkhuizen historisch onderzoek naar de bewindhebbers hebben verricht. De resultaten van dit onderzoek zijn bewerkt door professionele historici en vastgelegd in deze publicatie.