Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Het Statenlogement in Hoorn - Dit logiment der Heeren Gecommitteerde Raden van 't Noorderquartier eertijds het klooster der Jeronijmiters

Het Statenlogement in Hoorn

Dit logiment der Heeren Gecommitteerde Raden van 't Noorderquartier eertijds het klooster der Jeronijmiters


Auteur
Boschma -Aardnoudse, C.
Uitgever
Publicatiestichting Bas Baltus
Jaar
2001
Prijs
€ 27,00


Het Statenlogement staat centraal in dit tiende deel van de Bouwhistorische reeks Hoorn van de Publicatiestichting Bas Baltus. In de hoofdtekst van C. Boschma- Aarnoudse wordt bouwkundige en gebruiksgeschiedenis van dit markante gebouw vanaf het ontstaan uit een laat middeleeuws kloostercomplex, tot aan de huidige situatie op boeiende wijze beschreven. Een reconstructie van de vroegste situatie en de latere ontwikkeling van het Ceciliaklooster en de kapel gaan hieraan vooraf. H.J. Zantkuijl heeft aan de hand van soortgelijke kapellen in Nederland een reconstructie van de Ceciliakapel gemaakt. E.F. Koldeweij behandelt de herkomst, fabricage en stijl van het goudleren behang. Ook de lijst om de schildering van 'De slag van Bossu" van de beroemde beeldhouwer Johannes Kinnema, wordt door hem beschreven. De menselijke kant van een periode waarin prinsgezinden en patriotten elkaar bestrijden wordt herkenbaar gemaakt door enkele bondige biografien van H.W. Saaltink. Leo Hoogeveen geeft een korte levensbeschrijving van een aantal Hoornse burgemeesters aan de hand van hun wapens in de glas-in-loodramen. Het achtergrondverhaal bij de grondige en kostbare restauratie van het complex door architect Joost Buchner maakt het boek compleet. (Tekst achterzijde boek).