Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Alexander Polak

Geen foto
* Hoorn, 2 april 1881
† Auschwitz, Polen, 12 februari 1943 oud 61 jaar

Laatste rustplaats:

Alexander Polak woonde Grote Oost 77, was weduwnaar, gehuwd in 1906 te Amsterdam met Dientje Sluijs die in 1935 was overleden, volgens informatie op het digitaal monument joodse gemeenschap in Nederland. Harry van Lunteren meldt dat vanaf 1937 de weduwe H. Schotté-De Vries op Grote Oost 77 woonde en vraagt zich af of Alexander Polak daar kostganger was.

Voor de onthulling van de plaquette op 4 mei 1953 was de uitnodiging, i.v.m. de vermelding op de plaquette van Alexander Polak en Isaac Polak, gericht aan L. Van Kleef en familie. Volgens Harry van Lunteren was de familie Van Kleef, brandstoffenhandel, voor en na de oorlog woonachtig Vismarkt 5.

 

<< Terug naar gedenkteken

Bronnen
* Westfries Archief toegangsnummer 0624 'Comité voor de oprichting van een gedenkteeken voor de oorlogsslachtoffers, Hoorn' * Oorlogsgravenstichting > slachtofferregister www.ogs.nl
* Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland www.joodsmonument.nl
* Sjoerd Leiker, 'Joden uit West-Friesland moeten vertrekken', in: West-Friesland in de jaren 40/45, pag. 6-8
* Henk Saaltink, 'Joden in Hoorn', Kwartaalblad Oud Hoorn 1979, nr. 2, pag. 28-32
* Leo Hoogeveen, 'Frisia Nora Benima, 1911-1943', Kwartaalblad Oud Hoorn 2005, nr. 1, pag. 17-23
* Harry van Lunteren, 'Joodse gemeenschap voor de 2e wereldoorlog', Kwartaalblad Oud Hoorn 2009, nr. 1, pg. 1

Research, samenstelling en teksten: Peter Tack
Foto's: Diana v.d. Hoogen, internet
© Vereniging Oud Hoorn 2010/2022