Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Arie Johann Wilhelm de Rek

Geen foto
* Emmerik, 2 oktober 1913
† Rotterdam, 10 mei 1940 oud 26 jaar

Laatste rustplaats: erehof op de begraafplaats Crooswijk, Rotterdam, graf P-1-57

 

Arie was in het burgerleven kantoorbediende. Als dienstplichtig soldaat was hij is ingedeeld bij 3-III-RJ (= 3 e bataljon van het 3 e Regiment Jagers), dat werd ingezet voor de verdediging van het vliegveld Waalhaven in Rotterdam, op de zuidelijke Maasoever.
Dat vliegveld was in 1921 geopend als eerste (!) Nederlandse - en zelfs Europese - vliegveld voor de burgeluchtvaart. Korte tijd later vestigde luchtvaartpionier Frits Koolhoven daar zijn vliegtuigfabriek. Als burgervliegveld was Waalhaven geen succes vanwege de ligging. Toen Rotterdam besloot vliegveld Zestienhoven aan te leggen werd Waalhaven overgenomen door het Ministerie van Defensie.

De Duitse invallers willen vliegveld Waalhaven snel veroveren om daar hun Juncker-52's, te laten landen met soldaten aan boord.

Op 10 mei 1940, al op de eerste dag van de oorlog sneuvelt Arie wanneer de Duitsers Waalhaven bombarderen en mitrailleren. Na de eerste aanval staan de meeste gebouwen in brand. Bij de Duitse verovering van het vliegveld Waalhaven komen in totaal 54 Nederlandse militairen om het leven. Hieronder zien we een uitgebrande loods op het vliegveld. Daarvoor markeert een rij houten kruisen de pas gedolven veldgraven.

Vliegveld Waalhaven
Uitgebrande loods van vliegveld Waalhaven in Rotterdam

houten kruizen
Een deel van de houten kruizen voor de loods

 

 

Later is Arie met zijn strijdmakkers herbegraven op het erehof van begraafplaats Crooswijk in Rotterdam.


Begraafplaats Crooswijk in Rotterdam

Voor de onthulling van de plaquette op 4 mei 1953 was er geen uitndiging gericht aan nabestaanden; zijn ouders zijn op dat moment beiden al overleden. Andere nabestaanden zijn er kenelijk niet of niet bekend.

 

<< Terug naar gedenkteken

 

Bronnen
* Westfries Archief toegangsnummer 0624 'Comité voor de oprichting van een gedenkteeken voor de oorlogsslachtoffers, Hoorn'
* Oorlogsgravenstichting > slachtofferregister www.ogs.nl
* Over vliegveld Waalhaven en de strijd www.nederlandseluchtvaart.nl
* Over de strijd om het zuiden van Nederland (ook vliegveld Waalhaven) www. zuidfront-holland1940.nl

Research, samenstelling en teksten: Peter Tack
Foto's: Diana v.d. Hoogen, internet
© Vereniging Oud Hoorn 2010/2022