Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hendrik de Best

Hendrik de Best
* Hoorn, 28 juli 1903
† Javazee, a/b Hr. Ms. De Ruyter. 27 februari 1942 oud 38 jaar

Laatste rustplaats: zeemansgraf

Henk de Best woonde als kind op de hoek Achter op 't Zand/Hoofd op een bovenhuis. Zijn vader en broer waren visser. Hij kwam in dienst van de Koninklijke Marine; marconist in de rang van sergeant-konstabel. Hij was aan boord van het vlaggeschip Hr. Ms. De Ruyter tijdens de Slag in de Javazee onder het commando van schout-bij-nacht Karel Doorman.
Bronzen plaquettes (hieronder één ervan) met de namen van de 915 Nederlandse marinemensen die hun zeemansgraf in de Javazee vonden, bevinden zich aan de muur van het Karel Doorman monument op de erebegraafplaats Kembang Kuning in Soerabaja, Indonesië. Voor meer bijzonderheden over de Slag in de Javazee, zie de beschrijving bij Pieter Nooteboom.

Gedenksteen Hr. Ms. de Ruyter
Eén van de plaquettes van het Karel Doorman monument op de erebegraafplaats Kembang Kuning in Soerabaja, Indonesië

 

Voor de onthulling van de plaquette (in Hoorn) op 4 mei 1953 was de uitnodiging gericht aan zijn moeder mw. ... de Best, op dat moment al weduwe en wonend in de 'Roozenhof'

 

<< Terug naar gedenkteken

 

Bronnen
* Westfries Archief toegangsnummer 0624 'Comité voor de oprichting van een gedenkteeken voor de oorlogsslachtoffers, Hoorn'
* Oorlogsgravenstichting > slachtofferregister www.ogs.nl
* Over Karel Doorman www.go2war2.nl/artikel/594
* Mondelinge informatie: dhr. J. Wiggers te Hoorn

Research, samenstelling en teksten: Peter Tack
Foto's: Diana v.d. Hoogen, internet
© Vereniging Oud Hoorn 2010/2022