Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Jacobus Martinus Tak

Geen foto
* 17 december 1921
† Bergen Belsen, Duitsland, onbekend oud 18-23 jaar

Laatste rustplaats: waarschijnlijk te Bergen-Belsen

 

Jacobus Martinus Tak is slagersbediende, wonend aan het Pelmolenpad. Er is tot nu toe niet bekend waardoor hij in het concentratiekamp Bergen-Belsen terecht is gekomen. Van hem is zelfs niet bekend op welke datum hij daar is omgekomen.

 

Voor de onthulling van de plaquette op 4 mei 1953 was de uitnodiging gericht aan zijn vader, dhr. A. Tak, Pelmolenpad 20

 

<< Terug naar gedenkteken

 

Bronnen
* Westfries Archief toegangsnummer 0624 'Comité voor de oprichting van een gedenkteeken voor de oorlogsslachtoffers, Hoorn'
* Oorlogsgravenstichting > slachtofferregister www.ogs.nl

Research, samenstelling en teksten: Peter Tack
Foto's: Diana v.d. Hoogen, internet
© Vereniging Oud Hoorn 2010/2022