Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Nicolaas Bakker

Geen foto
* Hoorn, 5 juli 1921
† Neuengamme, Duitsland, 27 december 1944 oud 23 jaar

Laatste rustplaats: onbekend

Nicolaas Bakker was metselaar. Hij is omgekomen in het concentratiekamp Neuengamme. Dat was een werkkamp, waar men als straf gedwongen terwerkgesteld werd. We weten niet door welke daden hij daar terecht is gekomen. Zijn naam komt voor op een lijst van mannen van wie persoonlijke bezittingen zijn teruggevonden, die zij af hadden moeten geven in het concentratiekamp. Via deze lijst worden nabestaanden opgeroepen die op deze bezittingen aanspraak kunnen maken. Tot op heden (voorjaar 2010) heeft nog niemand die van Nicolaas Bakker geclaimd.

Kamp Amersfoort
Kamp Amersfoort

Kamp Amersfoort was in verhouding met andere concentratiekampen, een klein en provisorisch kamp dat in de periode 1941 - 1945 onder toezicht stond van de Duitse Sicherheitspolizei en de Sicherheitsdienst (SD). Verwaarlozing, honger, mishandeling en moord drukten een stempel op het verblijf van meer dan 35.000 gevangenen die korte of langere tijd - in twee afzonderlijke periodes - gevangen waren in dit kamp.

Gedenkboek Neuengamme
Gedenkboek Neuengamme

Beeld stervende gevangene
'De stervende gevangene', beeld (1965)
op de gedenkplaats bij het voormalig
kamp Neuengamme

 

Terzijde:
coïncidentie met de lotgevallen van de weggevoerde mannen uit Putten (Veluwe)
Opmerkelijk is dat tegelijk met Nicolaas Bakker in Neuengamme ook mannen aanwezig waren die waren weggevoerd uit Putten (Veluwe). Dat was gebeurd nadat het verzet op 30 september 1944 tussen Putten en Nijkerk een slecht gelukte aanslag op een auto met Duitse militairen had gedaan. De Wehrmacht zelf - heel ongebruikelijk - sloeg direct en ongekend hard terug. Zeshonderdzestig mannen werden in een grootscheepse razzia bijeengedreven en op 2 oktober zonder enige vorm van proces afgevoerd naar kamp Amersfoort. Op diezelfde dag werden in het dorp ook nog eens honderdtien huizen in de as gelegd. De mannen zijn op 11 oktober doorgevoerd naar Neuengamme in Duitsland, in de omgeving van Hamburg, en nog later, tijdelijk, naar Ladelund, vlakbij de Deense grens. Daar moesten ze onder heel slechte omstandigheden tankvallen graven. Slechts achtenveertig van hen zijn uit Duitsland teruggekeerd; vijf overleden alsnog kort daarna als gevolg van de doorstane ontberingen.


Graafwerkzaamheden, Neuengamme

Voor de onthulling van de plaquette op 4 mei 1953 was de uitnodiging gericht aan de vader van Nicolaas Bakker, dhr. N.F. Bakker, Appelhaven 13, Hoorn.

 

<< Terug naar gedenkteken

 

Bronnen
* Westfries Archief toegangsnummer 0624 'Comité voor de oprichting van een gedenkteeken voor de oorlogsslachtoffers, Hoorn'
* Oorlogsgravenstichting > slachtofferregister www.ogs.nl
* Over de aanslag bij Putten www.oktober44.nl
* Over concentratiekamp Neuengamme www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de
* Idem www.vriendenkringneuengamme.nl

Research, samenstelling en teksten: Peter Tack
Foto's: Diana v.d. Hoogen, internet
© Vereniging Oud Hoorn 2010/2024