Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Nicolaas Vleerlaag

Geen foto
* Nibbixwoud, 7 januari 1911
† Kassel, Duitsland, 22 oktober 1943 oud 32 jaar

Laatste rustplaats: niet geheel duidelijk

- Volgens informatie van de Oorlogsgravenstichting zou hij begraven zijn op de Kriegsgräberstätte te Kassel-Rothenditmold, graf nr. 30-366.
- Hij schijnt echter ook vermeld te staan op de gedenksteen op het Nederlands Ereveld te Frankfurt am Main. Dat ereveld (één van de zeven Nederlandse erevelden in Duitsland) telt 756 graven van Nederlanders die omkwamen in Zuid-Duitsland. Ook staat er een stenen drieluik met de namen van nog eens 242 slachtoffers die niet hier konden worden begraven.
- Deze gegevens combinerend, zou het kunnen zijn dat hij te Kassel-Rothenditmol niet een eigen graf heeft, maar dat graf nr. 30-366 een massagraf is (nog nader uit te zoeken).

ereveld

gedenkteken

Nicolaas Vleerlaag was grondwerker. Hij is waarschijnlijk tewerkgesteld geweest in Duitsland. Daar is hij bij een luchtbombardement om het leven gekomen.

Voor de onthulling van de plaquette op 4 mei 1953 was de uitnodiging gericht aan zijn weduwe, mw. J.C.Chr. Vleerlaag-Diekstra, Gedempte Appelhaven 69.

Opmerkelijk.
Op enig moment is zijn naam op de plaquette grondig beschadigd. De letters zijn daarna weer aangebracht, maar er is nog steeds een verschil te zien met de omringende namen. Wie dit heeft gedaan en waarom is niet bekend. Een voor de hand liggende veronderstelling is dat iemand het niet eens was met zijn vermelding, bijvoorbeeld omdat hij niet in alle opzichten een 'goede' Nederlander zou zijn geweest (nog nader uit te zoeken).

Bekend is overigens, dat in het comité dat het gedenkteken heeft opgericht, discussie heeft plaatsgevonden over wie wel of niet voor vermelding in aanmerking kwam. Op de lijst die in het archief is aangetroffen is één naam met de hand doorgestreept en zijn - eveneens met de hand - nog vijf namen toegevoegd.

 

<< Terug naar gedenkteken

 

Bronnen
* Westfries Archief toegangsnummer 0624 'Comité voor de oprichting van een gedenkteeken voor de oorlogsslachtoffers, Hoorn'
* Oorlogsgravenstichting > slachtofferregister www.ogs.nl

Research, samenstelling en teksten: Peter Tack
Foto's: Diana v.d. Hoogen, internet
© Vereniging Oud Hoorn 2010/2022