Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Petrus Johannes Hofman

Petrus J. Hofman
* Hoorn, 22 mei 1923
† Oranienburg, Duitsland, 30 maart 1945 oud 21 jaar

Laatste rustplaats: niet bekend, in of nabij het concentratiekamp Oraniënburg, Duitsland

Als achttienjarige is Piet Hofman opgeroepen voor de arbeidsdienst in Duitsland. Met anderen is hij 's-avonds in vrachtwagens uit Hoorn weggebracht. Beloofd was dat ze met de Kerstdagen naar huis mochten. Piet had veel last van heimwee en keek daar dus naar uit. Toen ze daarvoor klaarstonden op het station in Bremen kwam het bericht dat alle ongehuwde mannen weer terug moesten de fabriek in. Piet heeft toen zijn hand in een draaiende machine gestoken om - afgekeurd - alsnog naar huis af te reizen. Iemand uit het bedrijf die hij in vertrouwen had genomen over zijn 'ongeluk', heeft hem verraden. Zijn straf was zwaar: gewond en wel werd hij afgevoerd naar het concemtratiekamp Oraniënburg. Daar is hij door uitputting en ondervoeding overleden. Zijn fanmilie kreeg dat te horen via de Ortskommandant in Hoorn, waarna voor hem nog een uitvaartdienst is gehouden op 3 mei 1945. De foto hierboven is afkomstig van het bidprentje van die dienst. Voor de onthulling van de plaquette op 4 mei 1953 was de uitnodiging gericht aan zijn vader, de heer P. Th. Hofman, Geldersesteeg 33 te Hoorn.

 

<< Terug naar gedenkteken

 

Bronnen
* Westfries Archief toegangsnummer 0624 'Comité voor de oprichting van een gedenkteeken voor de oorlogsslachtoffers, Hoorn'
* Oorlogsgravenstichting > slachtofferregister www.ogs.nl
* Gitta Dijkman-Hofman, 'Herinneringen uit de oorlogsperiode 1940- 1945', in Kwartaalblad Oud Hoorn, 2008 nr. 1, p. 40-41
* Mondelingeinformatie: mw. B.E.C. Dijkman-Hofman te Hoorn

Research, samenstelling en teksten: Peter Tack
Foto's: Diana v.d. Hoogen, internet
© Vereniging Oud Hoorn 2010/2022