Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 5: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun ziel en zaligheid

550
Het interieur van de huidige Grote Kerk vóór de ingrijpende verbouwing die in 1986 gereed kwam. Het al jaren leegstaande gebouw werd voor sloop behoed door het een winkel- en woonfunctie te geven (Coll. K. Korpershoek, Andijk).