Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 5: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun ziel en zaligheid

550
De Franciscaner schuilkerk aan het Achterom werd in 1755 uitgebreid en voorzien van een gevel aan het Grote Noord. Deze oude interieurfoto werd kort voor de sloop in 1878 gemaakt (AWG).