Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 5: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun ziel en zaligheid

Een jaar later kon het gebouw worden ingewijd. In 1773 werden de gemeenteleden verblijd met een schitterend orgel. De kerk kon voorts pronken met een fijn gesneden preekstoel en sierlijk kerkzilver.

De joodse synagoge aan de Italiaanse Zeedijk werd in 1780 geopend. In 1953 werd het sterk vervallen gebouw gesloopt (AWG).

In de negentiende eeuw liep het aantal gemeenteleden geleidelijk terug. De kosterswoning en de pastorie werden verkocht en in 1923 werd de kerkruimte ingekort. De huidige, kleine gemeente heeft grote moeite om het kerkje in stand te houden. Maar het gebouw, dat in de jaren 1971-'72 goed en grondig werd opgeknapt, kan een stootje hebben.

Wederdopers

Een van de protestantse bewegingen in de zestiende eeuw was die van de wederdopers, die zo werden genoemd omdat ze zich op volwassen leeftijd opnieuw lieten dopen als een bewuste keuze. De wederdopers erkenden geen maatschappelijke en geen kerkelijke hiërarchie.

De in 1777 aangelegde joodse begraafplaats op het Weeltje aan de Westers in gel. Nadat de stoffelijke resten waren verplaatst, is deze karakteristieke begraafplaats in 1970 opgeheven (AWG).

In het begin van de zeventiende eeuw telde Hoorn zo'n dertien doopsgezinde gemeenten. De onderlinge verschillen van opvatting verdwenen in de loop van de achttiende eeuw grotendeels, waardoor de gemeenten naar elkaar toe groeiden.
In 1800 werd de bouwvallige kerk achter de Nieuwsteeg opgegeven. Men behield slechts het gebouw in de Peperstraat. Op 23 juli 1865 werd het gebouw aan de Ramen in gebruik genomen. Tegenwoordig is de doopsgezinde gemeente ‘gefuseerd’ met de Remonstranten en gehuisvest in het Foreestenhuis aan het Grote Oost. Kerk en pastorie aan de Ramen kregen een nieuwe bestemming: er werd een vleesfabriek in gevestigd...

550
De Ramen met de doopsgezinde kerk aan het begin van deze eeuw. Het torentje van de in 1865 voltooide kerk werd in 1935 gesloopt. De gemeente verhuisde in 1970 naar het Foreestenhuis aan het Grote Oost. In het gebouw aan de Ramen werd een vleesfabriek gevestigd (AWG).