Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 5: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun ziel en zaligheid

550
Een portret van de in Hoorn geboren hoogleraar en dominee Jacobus Verlooren (1749-1827), die als predikant in Maastricht werd beroepen en daar ook president was van het provinciaal kerkbestuur (WFM).