Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Onderwijs, scholen (31)   Gesorteerd op: Auteur

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

Illustre Studentengilde van O. L. Vrouw van Hoorn
Gilde van Hoornse priesterstudenten in de periode 1936-1943. Doel van dit gilde was te zorgen dat priesterstudenten ook tijdens hun vakantie in Hoorn in de juiste sfeer konden verblijven.
(G.3 - Illu - 01332)     Geschiedenis: Onderwijs
Mariaschool
Hoorn : [S.n.]   (1983)  
50 jaar Mariaschool aan de Eikstraat, Hoorn
(G.3 - Mari - 00236)     Geschiedenis: Onderwijs
Rijks Middelbare Tuinbouwschool Hoorn  1913-1988
Hoorn : R.M.T.S. [S.n.]   (1988)  
75-Jarig bestaan van deze school in Hoorn
(G.3 - Rijk - 00243)     Geschiedenis: Onderwijs
RMTSMCMXIII
[S.l.]   (1963)  
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Hoorn
(G.3 - RMTS - 01331)     Geschiedenis: Onderwijs
Tien jaar Atlas College
Hoorn : Atlas College, Scholengemeenschap voor Gymnasium, Atheneum, HAVO, VMBO en LWOO   (2005)  
Atlas College in Hoorn, Medemblik en Edam
(G.3 - Tien - 00235)     Geschiedenis: Onderwijs
Vereeniging De Ambachtsschool voor Hoorn en omstreken : jaarverslag 1916
Origineel jaarverslag van de Ambachtsschool voor Hoorn en omstreken.
(G.3 - Vere - 00242)     Geschiedenis: Onderwijs
Dirck-Jan Coenszoon op zoek naar de Woordenschat
Andre Nuyens   Meco Uitgeverij Zwaag   (2014)   (ISBN 978-90-821905-0-2)  
Dirck-Jan Coenszoon op zoek naar de Woordenschat. Het boek is een initiatief van Stichting Lezen & Schrijven, met als doel het voorkomen en verminderen van Laaggeletterdheid.Met als aanbeveling het voorlezen en laten lezen in de school.
(G.3 - Nuye - 01715)     Geschiedenis: Onderwijs
Het Ooievaarsnest, :  een bijzondere openbare basisschool!
Arnoud Lansdaal   Zwaag : Ooievaarsnest   (2006)   (ISBN 10: 9081078518 / 13: 978908107)  
Het openbaar onderwijs in Zwaag vanaf 1870 tot heden. Bij de gelegenheid van het 40 jarig bestaan van het huidige schoolgebouw.
(G.3 - Lans - 00735)     Geschiedenis: Onderwijs
100 jaar in Hoorn : 1868-1968
G. Bouter, Jan D. Rempt, E.J. Prins [... et al]   Hoorn : Westfries Lyceum   (1968)  
Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Westfriese Lyceum/HBS
(G.3 - Bout - 00233)     Geschiedenis: Onderwijs
Sporthal Hoorn
Gemeente Hoorn   Gemeente Hoorn   (1969)  
Sporthal Vredehofstraat Hoorn bouw
(G.3 - Hoor - 01463)     Geschiedenis: Onderwijs
De school te kijk : 100 jaar Prinses Ireneschool, Muntstraat, Hoorn
H. Rijswijk (samenst.) ; [medew. Margreet van Hoorn ... et al]   Hoorn : [S.n.]   (1984)  
De school te kijk : 100 jaar Prinses Ireneschool, Muntstraat, Hoorn. Geschiedenis van de school die honderd jaar lang aan de Muntstraat heeft gestaan.Zie ook ID 1789 Van (Stadstussenschool tot Ireneschool)
(G.3 - Scho - 00240)     Geschiedenis: Onderwijs
125 jaar in Hoorn
H.F. Kernkamp, J. Vermande, J. Koster [ ... et al]   Hoorn : Stichting WFL Hoorn   (1993)  
Uitgave ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan RHBS, RSG, OSG Westfriesland (1993)
(G.3 - Kern - 00234)     Geschiedenis: Onderwijs
Aloysius M.A.V.O. 1917 - 1985
Hans Bottemanne   Hoorn : Aloysius M.A.V.O. Hoorn   (1985)  
Uitgave naar aanleiding van het opheffen van de zelfstandige Aloysius Mavo.
(G.3 - Bott - 00237)     Geschiedenis: Onderwijs
De Openbare School : een woord aan autoriteiten, ouders en onderwijzers
Hoofdbestuur Nederlandsch Onderwijzers Genootschap   [S.l. : s.n.]   (1925)  
Met o.a. een felle aanval op het bijzonder onderwijs.Dossier Openbare School Wisselstraat Hoorn.
(G.3 - Open - 00231)     Geschiedenis: Onderwijs
Elke dag is niet de ander soms moet ge op uw tanden bijten.
J.M. Balsturig   Nico v.d. Pol   (1987)  
Elke dag is niet de ander soms moet ge op uw tanden bijten..Bundeling van teksten uit het personeelsblad Werenfridus te Hoorn onder pseudoniem van Bas Baltus
(G.3 - Bals - 00058)     Geschiedenis: Onderwijs
Klaar... Af!
Jan A. Wit   Amsterdam, Van Munsster's Uitgeverij   (1945)  
Verhalen van Jan Albert Wit over zijn tijd op de HBS te Hoorn, met veel aanpak voor de gymlessen aldaar.
(G.3 - Wit - 01324)     Geschiedenis: Onderwijs
Montessori-school (inleiding) alsook Statuten en Reglement van de Nederlandsche Montessori Vereeniging
M. Haas   N.V. Drukkerij West-Friesland - Hoorn en Nederl. Montessori Vereeniging   (1922 , 1918)  
Populaire inleiding bij het tot stand doen komen van een voorbereidende school op Montessori grondslag te Hoorn
(G.3 - Haas - 00241)     Geschiedenis: Onderwijs
Gedenkboek 1959-1984 (KTS)
Margot Haakman, Ben Odijk en Klaas Molenaar   [S.l.] : [S.n.]   (1984)  
Gedenkboek en programmaoverzicht 25-jarig jubileum van de K.T.S. 'St. Jozef' te Hoorn
(G.3 - Haak - 00912)     Geschiedenis: Onderwijs
Werenfridus 50 : uitgave ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Werenfridus
Onder redactie van Jan-Piet van der Knaap [ ... et al]   Hoorn : Werenfridus, locatie van scholengem. Tabor   (1998)  
Vijftig jarig bestaan van Werenfridus te Hoorn
(G.3 - Were - 00239)     Geschiedenis: Onderwijs
Scholen en Onderwijs in Nederland
Prof. Dr. R.R. Post   Uitgeverij Het Spectrum Utrecht   (1954)  
Scholen en Onderwijs in Nederland Gedurende de Middeleeuwen
(G.3 - Post - 00021)     Geschiedenis: Onderwijs
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief